Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera krajowego w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera krajowego w celu wspólnej realizacji projektu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  Poddziałanie IX.1.1  Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Załączniki :

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera krajowego -doc

Zał nr 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim -doc

Zał nr 2 Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim -doc

Zał nr 3 Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim -doc

Zał nr 4 Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim -doc

Wytworzył:
Michał Lewandowski
Udostępnił:
Lewandowski Michał
(2016-06-20 14:08:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Lewandowski Michał
(2016-06-20 14:12:50)