Nazwa Typ Data Operacja
Informacja dodatkowa do bilansu dokument HTML 2024-04-25 14:03:09 MODYFIKACJA
Informacja dodatkowa do bilansu element menu 2024-04-25 14:03:08 MODYFIKACJA
Informacja dodatkowa do bilansu 2023 plik 2024-04-25 14:03:05 UTWORZENIE
Informacja dodatkowa do bilansu dokument HTML 2024-04-25 14:02:40 UTWORZENIE
Informacja dodatkowa do bilansu element menu 2024-04-25 14:02:40 MODYFIKACJA
Zestawienie zmian w funduszu jednostki dokument HTML 2024-04-25 14:01:51 UTWORZENIE
Zestawienie zmian w funduszu jednostki element menu 2024-04-25 14:01:50 MODYFIKACJA
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023 plik 2024-04-25 14:01:45 UTWORZENIE
Rachunek zysków i strat jednostki dokument HTML 2024-04-25 14:00:45 MODYFIKACJA
Rachunek zysków i strat jednostki element menu 2024-04-25 14:00:44 MODYFIKACJA
Rachunek zysków i strat jednostki 2023 plik 2024-04-25 14:00:40 UTWORZENIE
Rachunek zysków i strat jednostki dokument HTML 2024-04-25 14:00:19 UTWORZENIE
Rachunek zysków i strat jednostki element menu 2024-04-25 14:00:19 MODYFIKACJA
Bilans jednostki dokument HTML 2024-04-25 13:54:14 MODYFIKACJA
Bilans jednostki element menu 2024-04-25 13:54:13 MODYFIKACJA