"Opieka wytchnieniowa"

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Celem w/w programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Gmina czy powiat może złożyć wniosek wraz z załącznikami do właściwego wojewody wyłącznie za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia
16 listopada 2023 r.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu do dnia 14 listopada 2023

  • osobiście w  Ośrodku Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim
    Stanowisko ds. pierwszego kontaktu parter, pokój 1, w godzinach urzędowania (poniedziałek- czwartek 8.00 – 16.00, wtorek 9.00 – 17.00);
  • pod numerem telefonu: (42) 7121611 wew. 38  w godzinach urzędowania (poniedziałek- czwartek 8.00 – 16.00, wtorek 9.00 – 17.00);

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją aplikacyjną:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

Wytworzył:
Magdalena Grzeszkiewicz
(2023-11-10)
Udostępnił:
Lewandowski Michał
(2023-11-10 10:12:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Lewandowski Michał
(2023-11-22 11:18:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki