06.11.2020 r

Na podstawie Protokołu rozeznania cenowego z dnia 23.11.2020 r. ws. zorganizowania i przeprowadzenia superwizji: 1) Do dnia 20.11.2020 r. do g. 00.00 wpłynęła jedna oferta. 2) Oferta wpisała się w budżet projektu. Oferent wykazał wymagane doświadczenie. 3) Zamówienie publiczne będzie realizować: SUPERWIZJA.NET Danuta Polczyk, 41-704 Ruda Śląska ul. Fojkisa 15/1

06.11.2020 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej realizowanej w okresie czerwiec 2021 r. - październik 2021 r. - na zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji pracy socjalnej w projekcie wdrożeniowym „Wsparcie i integracja – usprawnienie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim” dofinansowanym z Funduszy Europejskich  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”. Projekt wdrożeniowy realizowany w oparciu o rekomendowany „Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie”.

Dokumenty do pobrania:

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Formularz oferty
4. Oświadczenie wykonawcy
5. Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych
6. Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków
7. Wzór umowy

Wytworzył:
Michał Lewandowski
(2020-11-06)
Udostępnił:
Lewandowski Michał
(2020-11-06 15:31:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Lewandowski Michał
(2020-11-23 20:13:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki