Zamówienia publiczne poniżej 30.000

Na podstawie Protokołu rozeznania cenowego z dnia 05.03.2020 r. ws. przeprowadzenia badań ewaluacyjnych i opracowania - dwóch raportów wstępnego i końcowego: 1) Do dnia 02.03.2020 r. do g. 00.00 wpłynęły dwie oferty. 2) Oferty wpisały się w budżet projektu. 3)  Zamówienie publiczne będzie realizować: Pracownia 3E Aneta Szarfenberg ul. Umińskiego 26/57, 03-984 Warszawa

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór w ramach umowy cywilno-prawnej na przeprowadzenie dwóch badań ewaluacyjnych w projekcie wdrożeniowym „Wsparcie i integracja – usprawnienie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim” dofinansowanym z Funduszy Europejskich  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”. Projekt wdrożeniowy realizowany w oparciu o rekomendowany „Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie”, przy czym:

- badanie ewaluacyjne w ramach, którego zostanie opracowany Raport wstępny, ma być realizowane w okresie marzec – kwiecień 2020 r.;

- badanie w ramach, którego zostanie opracowany Raport końcowy, ma być zrealizowane do 10 lipca 2020 r.

Dokumenty do pobrania

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Formularz oferty
4. Oświadczenie wykonawcy
5. Wzór umowy

Wersja edytowalna:

-załącznik nr.2
-załącznik nr.3

 

Wytworzył:
Michał Lewandowski
(2020-02-21)
Udostępnił:
Lewandowski Michał
(2020-02-21 13:06:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Lewandowski Michał
(2020-03-05 14:17:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki