Wybór Partnera krajowego do realizacji projektu w ramach RPO WŁ Poddziałanie IX.1.1

Protokół z dnia 12.07.2016 roku o rozstrzygnięciu w ramach otwartego naboru Partnera krajowego w celu wspólnego przygotowania i wspólnej realizacji projektu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -pdf

Wytworzył:
Michał Lewandowski
(2016-07-12)
Udostępnił:
Lewandowski Michał
(2016-07-12 15:05:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Lewandowski Michał
(2016-07-12 15:10:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki