☰ Menu
Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim

Środa 22.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dodatek energetyczny

Wstrzymanie realizacji świadczenia

Informujemy, iż na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone od dnia 04-01-2022 r. do dnia 31-12-2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Obsługa dodatków energetycznych prowadzona jest przez Dział Administracyjno-Organizacyjny.

Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego

Iwona Gronek
tel.: 42 712 16 11; 42 613 13 37

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek:          8.00 – 17.00
środa:            8.00 – 16.00
czwartek:      8.00 – 16.00
piątek:           8.00 – 15.00


Zasady przyznawania dodatków energetycznych.

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r. poz. 180 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Warunkiem przyznania dodatku energetycznego jest:

  • posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego.
  • posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
  • zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii
     

Termin i sposób załatwiania spraw.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Dodatek energetyczny wypłacany jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym wypłacany jest do dnia 30 stycznia.

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacany w następujący sposób:

  • na rachunek bankowy osoby wnioskującej
  • na rachunek przedsiębiorstwa energetycznego

Wysokość dodatku energetycznego.
Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii  w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 01 maja 2021r. do 30 kwietnia 2022r. wysokość dodatku energetycznego wynosi:


- 12,09 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 16,79 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 20,15 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.


 Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  decyzja w sprawie przyznania dodatku energetycznego podlega zwolnieniu od opłaty skarbowej.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego; Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego od 01 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Wytworzył:
Michał Lewandowski
Udostępnił:
Lewandowski Michał
(2015-06-09 10:52:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Lewandowski Michał
(2022-04-26 14:26:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 59873